Alle Toppers geslaagd

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden maar het is nog geen jaar terug dat we gestart zijn met Olympia’s Top Class traject. Naast een fysieke uitdaging met het team worden de deelnemers ook mentaal uitgedaagd om niet alleen leerstof tot zich te nemen maar ook daarin kritisch naar zichzelf te kijken en verschillende managementrollen aan te nemen in de organisatie. Vele studie- en trainingsuren zijn geïnvesteerd om te komen tot het eindresultaat: een waardevol managementdiploma. Laat de bijbehorende Mont Blanc expeditie maar komen!

Lees de belevenissen van de Toppers uit Top Class op onderstaande link.

V.l.n.r.: Sander, Steven, Gerard, Guus, Christian, Marielle, Freek, Paul, Erik, Jeroen en Remco.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.