Deelname aan 'Living The Brand'

Living the Brand 2006: wederom een groot succes!

In september-oktober is voor de 3e keer de succesvolle leergang ‘Living The Brand’ georganiseerd. Hein Heuvelmans is als docent al vanaf de 1e keer betrokken bij deze leergang. Hij doceert het onderdeel ‘strategy mapping’ gedurende dag drie van deze vijfdaagse leergang. Met behulp van de techniek van strategiekaarten wordt gedoceerd hoe een merkgedreven cultuur bepaald en bewaakt kan worden in samenhang met de organisatiestrategie. Hoe kan je merkbeleving uitdragen naar de eigen organisatie?

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.