Master Class Rabobank Delflanden

Rabobank Delflanden is een goede klant van Mercator Management Advies. De afdelingen Planning&Control en Risico- en Procesmanagement volgen een intensief Master Class programma. Het lesprogramma wordt gedoceerd door met name Hein Heuvelmans en enkele gastdocenten. Het bestaat uit 8 lesblokken en duurt tot en met februari 2007. Onderwerpen zijn: strategie-implementatie, management control, timemanagement, projectmatig werken, adviesvaardigheden en motiverend leiderschap.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.