Mercator MA bestaat één jaar

Mercator Management Advies bestaat precies één jaar

Het eerste levensjaar van Mercator Management Advies is een feit en daar zijn we trots op. Het was een fantastisch druk eerste jaar met uitstekende resultaten waaronder als absoluut ‘hoogtepunt’ de beklimming van de Mont Blanc op 1 september. Kortom, de kop is er af, de basis is gelegd en we gaan voor vele nieuwe hoogpunten in de nabije toekomst.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.