Mercator op de top…

Mercator Management Advies op de top van de Mont Blanc

Als organisator en docent van Olympia’s Top Class heeft Hein Heuvelmans mee de Mont Blanc beklommen. Vrijdagochtend 07.00 uur precies stond Hein op de top van de 4.807 m hoge Mont Blanc. Een absoluut hoogtepunt voor Mercator Management Advies!

V.l.n.r.: Hein H, Erik en Hein N.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.