Nieuwe website voor Mercator Management Advies

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! Eindelijk hebben we een eigen website actief. En dit is nog maar het begin.

We gaan er een inspirerende nieuws- en informatiebron van maken met terugkerende thema’s als: Vitaliteit, Performance Management, Resultaatgerichter denken, werken en sturen, Genietschappen en Top Class.

Blijf onze website volgen…

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.