Olympia Top Class kijkt terug…

Freek Lamberts en Hein Noortman van Olympia Uitzendbureau kijken terug op het succesvolle Top Class programma wat ze beiden doorlopen hebben van juni 2005 tot en met september 2006. Tijdens een interview doen beiden verslag over hun ervaringen. Discussiepunten die aan de orde komen zijn:

  1. Hoe kijken beiden terug op de Top Class qua kennisontwikkeling en ervaringen? Zowel vanuit het collegegedeelte als de expeditie?
  2. Hoe hebben beiden de teamontwikkeling ervaren?
  3. Wat gaan ze in de toekomst doen met het geleerde en de ervaringen? Hoe gaat Olympia Uitzendbureau hiermee verder?

Open het pdf-document en lees het boeiende verhaal van Freek en Hein.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.