Olympianen beklimmen de Mont Blanc

Tijdschrift Reflex:

Na maandenlange voorbereiding beklommen veertien sportieve Olympianen de Mont Blanc. De stijgijzers kunnen weer af, de stropdassen om. Maar van tevreden achterover leunen is geen sprake. De beklimming van de Mont Blanc vormt ‘slechts’ een opstapje naar een veel hoger doel: Olympia nóg groter en nóg beter maken.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.