Oprichting Mercator Management Advies

Na ruim 16 jaar trouwe dienst als managementconsultant en directeur van Oasis en later Ordina VisionWorks is Hein Heuvelmans zijn eigen adviesbureau gestart: Mercator Management Advies. ‘Vitale managers maken vitale organisaties’ is het motto. De missie bestaat dan ook uit het verbeteren van de vitaliteit van managers en daarmee de vitaliteit van organisaties.

About beheer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.