Diensten

Vanuit de praktijk weten we dat in elke organisatie zaken als missie en visie, ambitie en strategie, managementinformatie, leiderschapsstijl, cultuur etc. allemaal aanwezig zijn in één of andere vorm, soms latent, soms ongeordend, maar bijna altijd met een goede basis voor succes.

De uitdaging bestaat dan uit het structureren en het bieden van samenhang en overzicht tussen alle ideeën en concepten en vooral uit het motiveren en mobiliseren van medewerkers en management. Dat gaat niet vanzelf. Er is veel inhoudelijk denkwerk nodig om een op elkaar afgestemde set van managementinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd te krijgen. Daarnaast is het nog uitdagender om het gedrag en de houding van managers aan te passen aan de gewenste stijl van gemotiveerd leiderschap. Een succesvolle dialoog tussen management en medewerkers is hierbij een absolute voorwaarde.

De taak van het management is om strategie te vertalen naar verbeterprojecten en -initiatieven en deze zo te organiseren dat ze meetbaar en bestuurbaar zijn en dat de gehele organisatie daarmee stapsgewijs de goede richting uit gaat: het realiseren van de ambitie. Dat gaat niet zomaar, dat vraag veel van de organisatie én het management. Wij helpen u en uw medewerkers om op vitale wijze deze uitdaging aan te gaan. Met up-to-date vakkennis, veel praktijkervaring en met heel veel enthousiasme en overtuigingskracht helpen wij u met het realiseren van dit doel.

Hiervoor hebben we de volgende diensten beschikbaar:

Strategiegedreven Performance Management: elke organisatie dient een duidelijke missie, ambitie en strategie te hebben. Om te kunnen slagen, moet deze strategie door iedereen in die organisatie worden begrepen en uitgevoerd. Met andere woorden: de strategie moet worden doorvertaald naar doelgerichte acties. Wij helpen u met het inrichten van Strategiegedreven Performance Management: een integraal managementsysteem waarmee prestatiemeting en -sturing op alle niveaus (organisatie, afdelingen, individu) in onderlinge samenhang wordt geregeld en waarbij de organisatiestrategie altijd centraal staat.

Top Class:Wat maakt een manager een topmanager? Het onderscheid zit vooral in inspiratie, motivatie, ondernemerschap, vitaliteit, samenwerking, communicatie, zelfkennis en natuurlijk coachings- en managementvaardigheden. Dat leer je niet zo maar even in een standaard managementopleiding. Daarvoor moet je de confrontatie aangaan met jezelf en anderen, en het liefst in extreme omstandigheden. Dat kan met Top Class! In Top Class bieden we de krachtige combinatie aan van managementtheorie en -praktijk met een uniek expeditietraject naar de top van de Mont Blanc. Ja, u leest het goed: u gaat dan ook echt voor de top!

Genietschappen: waar Nederland vol is met ‘Genootschappen’ gaat ‘Genietschappen’ er van uit dat we niet in het verleden ‘genoten’ van zaken, maar dat we actief en in het hier-en-nu willen ‘genieten’ van de dingen die het leven zo aangenaam maken. Samen met partner F-fectis organiseren wij genietschappen: een vereniging van managers uit verschillende organisaties die onderling kennis en ervaringen uitwisselen die niet te leren zijn in een klaslokaal. Naast de uitwisseling van ‘best practises’ valt er ook veel te genieten. Het lidmaatschap garandeert een uitdagend programma met seminars en bijeenkomsten in binnen- en buitenland; vakinhoudelijk maar ook cultureel en ontspannend. Verslagen, ‘lessons-learned’ van bijeenkomsten en vakartikelen worden bijeengebracht op een eigen website van het genietschap. Kortom, een combinatie van vakkennis, ervaringen en ontspanning voor en door managers die het plezierig vinden om het nuttige met het aangename te verenigen.

Training en Coaching van managers: strategie concreet maken is één, het uitdragen en georganiseerd krijgen is twee. Het gedrag en de houding van de manager is hierin bepalend. Wij coachen en begeleiden managers in het ontwikkelen van managementvaardigheden en houding en gedrag met als doel een succesvolle manager te worden. Dit kan alleen door een proces te doorlopen van confronteren en inspireren, van organiseren en delegeren. Een maatwerkprogramma gericht op het verbeteren van individuele managementcompetenties en het leren hanteren en implementeren van managementinstrumenten.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.