Disclaimer

Onder Voorbehoud

Deze site is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Toch aanvaardt Mercator Management Advies geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site en de gevolgen van het gebruiken van deze site of de op de site opgenomen informatie.

Colofon:

  • Content en fotografie: Mercator Management Advies
  • Webdevelopment, content management en vormgeving:
    DVB MEDIA online professionals

Alle informatie op deze site mag vrijelijk worden gebruikt, mits met bronvermelding. Voor de afbeeldingen gelden de restricties op grond van de Auteurswet en de andere wetgeving op de intellectuele eigendom. Afbeeldingen mogen niet worden gebruikt, verspreid of verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mercator Management Advies.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.