Performance Management deel 3

Een BSC of INK-model is dus meer dan een verzameling statusmetertjes ofwel prestatie-indicatoren. Het is een systeem van door oorzaak-gevolg relaties met elkaar verbonden doelstellingen, maatstaven, normen en initiatieven, die samen ‘het verhaal van de strategie vertellen’, keer-op-keer. Een BSC of INK-model maakt duidelijk waar je als organisatie nú goed in moet zijn, om in de toekomst succesvol te zijn en is een middel om gericht te (be)sturen.
In een SPM-project zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  • ontwerp van de organisatiestrategie (ontwerp van een strategieplan op papier voor de organisatie als geheel);
  • doorvertaling (‘alignment’) van organisatiestrategie naar afdelingstrategieën en individueel performance management (IPM);
  • revitalisering van de management informatie voorziening door introductie van management dashboards en het hieraan koppelen van het (bestaande) management informatieproces.

Het is duidelijk dat de ontwerpfase op organisatieniveau voorafgaat aan de andere twee fasen, die parallel kunnen worden uitgevoerd. In andere woorden: eerst wordt de strategie van de organisatie top-down geïnitieerd (het ontwerp) en vervolgens kan parallel worden gewerkt aan het alignment-proces richting de werkvloer en de noodzakelijke aanpassingen in de bestaande management informatievoorziening.

Wilt u meer weten over onze aanpak en het achterliggende concept van SPM, lees dan het volgende artikel: Strategiegedreven Performance Managementof ga naar het onderdeel Publicaties.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.