Performance Management

Ambitie hebben is één, de ambitie realiseren met een doelbewust gekozen strategische koers is twee. Strategiegedreven Performance Management (SPM) is een instrument dat het management helpt om de financiële, maar vooral niet-financiële resultaatbepalende factoren van de organisatie te helpen identificeren. Met behulp van deze factoren kan het management de strategische koers uitzetten en de organisatie gerichter aansturen om haar einddoel, de ambitie, te realiseren.

Hiermee wordt op termijn het volgende bereikt:

 • beter begrip en dialoog over wat de organisatie wil bereiken;
 • betere koppeling tussen strategie en verbeteracties en -projecten;
 • betere afstemming tussen onderling leverende afdelingen binnen een organisatie;
 • betere (bij)sturing en bewaking van de resultaatontwikkeling in de procesketen;
 • volledigere managementinformatie, en dus een;
 • gerichtere bestuurbaarheid van de organisatie.

Kort samengevat: gerichter (be)sturen van de organisatie met als doel de realisatie van de voorgenomen ambitie en strategie.

Hiermee wordt op termijn het volgende bereikt:

 • beter begrip en dialoog over wat de organisatie wil bereiken;
 • betere koppeling tussen strategie en verbeteracties en -projecten;
 • betere afstemming tussen onderling leverende afdelingen binnen een organisatie;
 • betere (bij)sturing en bewaking van de resultaatontwikkeling in de procesketen;
 • volledigere managementinformatie, en dus een;
 • gerichtere bestuurbaarheid van de organisatie.

Kort samengevat: gerichter (be)sturen van de organisatie met als doel de realisatie van de voorgenomen ambitie en strategie.

“Vertel me hoe je me meet en ik zal je vertellen wat ik zal doen,…
…als je me op een onlogische manier meet, zal ik onlogische dingen doen,…
…als je me niet meet, weet ik niet wat ik zal doen”.

… lees meerSpeak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.