Top Class

In 2005 zijn we gestart met Olympia Top Class Mont Blanc Expedition 2005. Een groep van 11 managers van Olympia Uitzendbureau hebben gedurende een jaar lang colleges en outdoor-trainingen gevolgd. Het resultaat: een waardevol managementdiploma en de beklimming van de Mont Blanc. Lees meer…

Vanwege het succes van deze Top Class heeft de directie van Olympia Uitzendbureau besloten om in januari 2006 te starten met Olympia Master Class Three Peaks Challenge 2006. Een groep van 9 managers heeft net zoals de Top Class een jaarprogramma doorlopen met colleges, een tentamen&bedrijfsopdracht en als finale de beklimming van de 3 hoogste bergen van de UK in 36 uur! Lees meer…

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.