Gerardus Mercator

Gerardus Mercator en Mercator Management Advies

Er bestaat geen landkaart zonder meer of minder sterke vertekening van de werkelijkheid. Het hoort nu eenmaal tot de onmogelijkheden om de bolle wereld netjes op een plat vlak over te brengen. Pers een sinaasappel uit en druk zo’n leeg halfrond op een plat bordje. Er zullen scheuren ontstaan in de schil. In feite is dit wat er gebeurd met de projectie van de aarde op een tweedimensionaal vlak, bijvoorbeeld een kaart. De scheuren die dan ontstaan zijn op een kaart nooit zichtbaar, dus elke kaart klopt niet precies met de werkelijkheid.

Gerardus Mercator, geboren als Gerard de Kremer in 1512 te Rupelmonde, wist op een slimme manier om te gaan met deze moeilijkheid. Hij bedacht een projectie waarmee voor het eerst een vaste koers als een rechte lijn op een zeekaart kon worden getekend. Dat was vóór die tijd onmogelijk. Een vaste koers volgt in alle andere projectiemethoden namelijk een kromme lijn, wat het voor scheepvaarders erg lastig maakte om nauwkeurig te kunnen navigeren. Met de Mercatorprojectie konden de kapiteins uit de 16e eeuw hun schepen beter besturen en daarmee eindbestemmingen nauwkeuriger en sneller bereiken. Mercator verdiende zijn brood met het maken en verkopen van zeekaarten en atlassen. Zijn bekendste werk is een prachtig uitgevoerde wereldkaart.

Mercator Management Advies houdt zich ook bezig met het ontwikkelen en verkopen van kaarten, namelijk strategiekaarten. Ook dit zijn lastige projecties van de werkelijkheid met als doel dat de huidige ‘captains of industry’, lees managers, beter in staat zijn om hun eigen organisatie te besturen.
Het maken van kaarten zoals Mercator deed is een kunst en kunde, zo ook het maken van strategiekaarten. Naast beheersing van vorm en structuur is vooral de kwaliteit van het interactieve proces tussen management en ‘kaartenmaker’ bepalend voor het eindresultaat. Dit vak beheersen wij als geen ander. Wij helpen u bij het voeren van de strategische dialoog en projecteren het resultaat in de vorm van een strategiekaart. Een kaart waarmee u de koers van uw organisatie bepaalt én bewaakt.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.