Organisatie

Mercator Management Advies is op 1 oktober 2006 opgericht door Hein Heuvelmans. Hein is ruim negentien jaar actief als managementconsultant, manager en docent op het gebied van besturingsvraagstukken. Hij was eerder werkzaam als managementconsultant en directeur bij de adviesorganisaties Oasis en Ordina VisionWorks.

Mercator Management Advies helpt organisaties met strategiebepaling en -bewaking, training en coaching van managers en met de implementatie van performance management op alle niveaus in de organisatie. Daarnaast geven we presentaties en workshops over resultaatgericht(er) sturen en over vitaliteit van managers en organisaties.

Met Wilco van Rooijen van Adventure Consultancy hebben we Top Class bedacht. Samen met Adventure Consultancy voeren we dit unieke verandertraject uit: een uitdagende managementopleiding van een jaar waarin managementtheorie en -praktijk geïntegreerd zijn in een uniek expeditietraject naar de top van een hoge berg zoals de Mont Blanc.

Met Henk Korevaar van adviesbureau Ffectis hebben we het idee van ‘Genietschappen’ voor managers ontwikkeld en onlangs een eerste genietschap onder de naam ‘De Zeven Kristallen Bollen’ gelanceerd. Genietschappen zijn ‘genootschappen’ voor managers van verschillende organisaties die onderling kennis en ervaringen willen uitwisselen die niet te leren zijn in een klaslokaal. Naast de uitwisseling van ‘best practises’ valt er ook veel te genieten tijdens de verschillende bijeenkomsten en buitenlandse studiereizen.

Mercator Management Advies: Strategiebepaling én bewaking

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.