Olympia Top Class 2005

“Voorjaar 2005, op een moment in de bergen kreeg ik het idee dat het wel grandioos zou zijn met een aantal waardevolle mensen waar je echt wat mee hebt een top te beklimmen. De atmosfeer in de bergen heeft voor mij altijd iets bijzonders en roept het gevoel op, ik wil er niet alleen naar kijken, maar ik wil er op klimmen”. Aan het woord is Hein Noortman, Directeur International Accounts van Olympia Uitzendbureau. “Tegelijkertijd had ik tijdens een goed maal en een lekker glas wijn een gesprek met managementconsultant Hein Heuvelmans over het maken van een top ontwikkeltraject voor Olympia. Het bestaande aanbod aan managementopleidingen was en is naar mijn mening te weinig praktisch gericht en inhoudelijk onvoldoende toepasbaar voor onze organisatie. Gevolg: te laag rendement voor deelnemers én organisatie. Het Top Class beeldmerk was al klaar voordat we maar één deel van het programma hadden: Met Olympianen de berg op, op naar de top! Dat moest het zijn”.

“Door een lezing van Wilco van Rooyen over zijn laatste expeditie naar de Mount Everest kwamen we in aanraking met Adventure Consultancy. De match tussen Hein en Wilco en onze ideeën was snel gemaakt. We zochten geen standaarddocent in een klaslokaal en een standaardgids die ons een berg op gaat slepen, maar kundige partners die ons van A tot Z begeleiden in het management en -expeditietraject van vakliteratuur, huiswerkopdrachten, onderlinge debatten, klimtechnieken, materiaalkennis en mentale en fysieke conditie om te slagen voor deze gecombineerde uitdaging. We zijn nu ruim een jaar verder, hebben met een groep 1e lijnsmanagers op de top van de Mont Blanc gestaan en kijken terug op een grandioos programma en een onvergetelijke ervaring”.

Wilt u de belevenissen van deze groep managers van Olympia Uitzendbureau over het afgelopen jaar in de Top Class meemaken, ga dan naar www.expeditienet.nl/olympiatop. Hier staat een uitgebreid chronologisch verslag met foto’s over Olympia’s Top Class Mont Blanc Expedition 2005 of lees het interviewverslag van Freek Lamberts en Hein Noortman die terugkijken op het succesvolle Top Class programma wat ze beiden doorlopen hebben van juni 2005 tot en met september 2006. Tijdens een interview doen beiden verslag over hun ervaringen.

Discussiepunten die aan de orde komen zijn:

  1. Hoe kijken beiden terug op de Top Class qua kennisontwikkeling en ervaringen? Zowel vanuit het collegegedeelte als de expeditie?
  2. Hoe hebben beiden de teamontwikkeling ervaren?
  3. Wat gaan ze in de toekomst doen met het geleerde en de ervaringen? Hoe gaat Olympia Uitzendbureau hiermee verder?

Open het pdf-document en lees het boeiende verhaal van Freek en Hein.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.